Telefoon: 072 - 571 64 24

Marsmanstraat 8 - 10, Heerhugowaard

okt 29

Post intensive care syndroom

Mensen die langer dan twee dagen op de intensive care hebben gelegen ondervinden daar jaren later nog problemen van. Medische specialisten in het ziekenhuis, huisartsen en ARBO- artsen zijn daarvan onvoldoende op de hoogte, stelt Marike van der Schaaf, lector revalidatie acute zorg (hogeschool van Amsterdam) en onderzoeker (Academisch Medisch Centrum). Zij pleit voor betere nazorg voor ic patiënten.

Een verblijf op de intensive care heeft grote gevolgen voor de patiënt; van de patiënten die langer dan twee dagen op een ic zijn behandeld, ondervindt een meerderheid een jaar later nog lichamelijke klachten. Maar ook psychische klachten, zoals vergeetachtigheid, depressie en post- traumatische stress- stoornis. Deze klachten leiden tot grote beperking in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals lopen en tot problemen bij de terugkeer naar werk. Toch is nazorg voor deze groep nu nog lang niet vanzelfsprekend, zegt HvA-lector Marike van der Schaaf, die onderzoek doet naar het herstel en de revalidatie van intensive care patiënten. Zo past het niet binnen reguliere behandellijnen dat een ic-patiënt na ontslag nog spreekt met een paramedicus, verpleegkundige of arts van de ic.

POST INTENSIVE CARE SYNDROOM.
In 2012 is de term post-intensive-care-syndroom geïntroduceerd om de restverschijnselen te omschrijven die vaak voorkomen bij ex-ic-patiënten.
De fysieke gevolgen van een ic-opname zijn misschien wel bekend, een ic-patiënt verliest na twee weken bedliggen al zo’n 20% spiermassa. Maar de levensbedreigende situatie en de noodzakelijke ic-behandeling leiden vaak tot klachten die niet direct zichtbaar zijn. Zo ervaart een groot aantal patiënten geheugen- en concentratieproblemen of heeft last van emotionele instabiliteit, angst, depressie en slapeloosheid. Ook kampt een aanzienlijk deel van de patiënten met een post-traumatisch stress stoornis na een ic-opname. Ruim de helft van de patiënten die langer dan twee dagen op de ic beademd zijn geweest, werkt een jaar na het ontslag uit het ziekenhuis nog niet volledig.

MEER AANDACHT VOOR KWETSBARE PATIENTEN.
Internationaal gezien is nog weinig aandacht voor de nazorg na een ic-opname. Nederland loopt op dit moment wereldwijd voorop met onderzoek naar en begeleiding van deze patiënten. Op de afdeling revalidatie van het Academisch Medisch Centrum bestaat een post-ic-poli, waar voormalige intensive care- patiënten gemonitord worden en informatie krijgen over het herstelproces na een ic-opname. Het voordeel van onze post-ic-poli op de afdeling revalidatie is dat er een multidisciplinair behandelteam van revalidatie artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen beschikbaar is als dat nodig is. ‘De waardering van de patiënten en hun families voor deze nazorg is enorm’, aldus Van der Schaaf. Onder haar begeleiding werken docenten en studenten onder andere mee aan het ontwikkelen van een fysiotherapie-interventie voor ic-patiënten.

Bron: Fysiopraxis, oktober 2015

No comments yet.

Add a comment