Telefoon: 072 - 571 64 24

Marsmanstraat 8 - 10, Heerhugowaard

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. De redenen zijn divers, maar over het algemeen is er sprake van klachten vanwege een afwijkende houding of omdat het bewegen problemen oplevert.
In deze kan het gaan om sportblessures, klachten die ontstaan zijn tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, het maken van een “verkeerde” beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven pijn hebben en belemmerd worden bij het bewegen.
Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, mobiliserende therapie, massagetherapie, oedeemtherapie en dry needling, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Over de verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie vrij toegankelijk. In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist niet noodzakelijk. Een verwijzing van de huisarts of specialist mag natuurlijk altijd wel.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan hoe u verzekerd bent. Ook kunnen wij voor u uitzoeken wat de verzekering voor u vergoed.

Uw fysiotherapeut van Fysiotherapie Daniel Zondervan adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.